Stravování

Strava dětí v jeslích se řídí zásadami správné výživy. V zařízení máme vlastní stravovací provoz. Kuchyň, kde se pokrmy připravují, je moderně vybavena a splňuje veškeré hygienické požadavky a předpisy na provozování stravovacího provozu. Aktuality: aktuality stravování.

Šetrnou přípravu jídel, vaření v páře, zavádění moderních technologických postupů při přípravě jídel nám umožňuje vybavení kuchyně konvektomatem.

Dbáme na používání čerstvých surovin, nepoužíváme polotovary a důsledně kontrolujeme složení potravin.

V zařízení využíváme služby nutričního terapeuta.

Směrnice o školním stravování – [ PDF ]

Provozní řád a vlastní recepty

Provozní řád jídelny – [ PDF ]

Vyzkoušejte naše recepty

Důležité informace k alergenům

Vážení rodiče, milí čtenáři.

Nová legislativa pro oblast stravování ukládá všem zařízením veřejného stravování označovat v hotových pokrmech pro strávníky všech věkových kategorií alergeny, které jsou v hotovém pokrmu přítomny a mohou tak u strávníků s daným typem potravinové alergie po požití pokrmu s tímto alergenem vyvolat nežádoucí zdravotní komplikace.

Tato povinnost vzniká legislativně od 13. prosince 2014 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Naše jesle budou tyto informace poskytovat pravidelně v týdenním jídelníčku u všech pokrmů nebo poživatin formou číselného vyznačení přítomných alergenů.

Který alergen se pod kterým číslem nachází, budete mít možnost zjistit na našich webových stránkách a také na letáčku, který bude vyvěšen spolu s jídelním lístkem v našich jeslích.

Je třeba upozornit, že osoby včetně dětské populace, které nemají lékařsky prokázánu potravinovou alergii, se nemusejí přítomnosti alergenů v pokrmech a potravinách vůbec obávat!

Vysvětlení pojmů:

ALERGEN/Y A POTRAVINOVÁ ALERGIE
Alergeny jsou látky bílkovinné povahy, přirozeně se vyskytující v potravinách. Alergenem se stávají, jsou-li požity jedincem, který na tyto látky reaguje přecitlivěle. Spustí se u něj reakce imunitního systému a objevují se příznaky, které mohou vyústit až v anafylaktický šok. Proto je pravidlem, že známe své alergie (alergeny) na potraviny nebo pokrmy, které alergen obsahují a tyto potraviny nebo pokrmy poté nejíme. Příznaky se mohou projevit krátce po požití potraviny nebo až s časovým odstupem několika hodin. Alergická reakce se dostaví i po požití malého množství alergenu.

PŘÍZNAKY POTRAVINOVÉ ALERGIE
Kýchání, svědění, kopřivka, otoky, nadýmání, dýchací potíže, svědění rtů a úst, nevolnost, křeče, průjmy. Vážnější stav - anafylaktický šok. Nástup příznaků je rychlý, zpravidla do 1 hodiny po požití alergenu.

PRAHOVÉ HODNOTY
Minimální množství alergenu nezbytného pro vyvolání alergické reakce se označuje jako prahová hodnota. Každý jedinec má jiný práh, takže nelze objektivně stanovit univerzální hodnotu.

POTRAVINOVÁ INTOLERANCE
Je to též nežádoucí reakce na určitou látku v potravinách nebo pokrmech, její nástup trvá delší dobu a projevuje se nadýmáním, křečemi v břiše, nevolností, průjmem nebo zácpou. Symptomy potravinové intolerance (jinak – idiosynkrazie, averze) vznikají delší dobu a nezahrnují imunitní odezvu. Nejedná se o alergickou reakci. Nevyústí v anafylaktický šok. Nicméně příznaky jsou pro jedince velmi nepříjemné, proto se doporučí vynechat v jídelníčku intolerantní potravinu, případně konzumovat tolerantní množství. Velmi častou intolerantní látkou v potravinách je laktóza (mléčný cukr).