Děkujeme rodičům, firmám a sponzorům za přízeň a pomoc při plnění dětských přání.

Poděkování patří všem rodičům na jednotlivých odděleních, zejména těm, kteří se celoročně aktivně podílí na spolupráci s naším zařízením.