Kroužky - Kuřátka

Nad rámec výchovné péče nabízíme tyto kroužky:

Tělesná výchova s kuřátky
pohybový kroužek [ PDF ]

Jitřenka
hudebně-dramatický kroužek [ PDF ]

Výtvarná dílnička
výtvarný kroužek [ PDF ]